Skolfam – Skolstöd för barn i familjehem

Barn i familjehem får som grupp lägre skolresultat än andra barn. Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att höja skolresultatet för de barnen. För att klara av skolan är den viktigaste skyddsfaktorn som finns.


 Skolfams rapport 2021 är här!

Skolfams-rapport-2021

Rapporten är en sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021, författad av Rikard Tordön, sakkunnig inom området barn i samhällsvård på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

 – Årets resultat är glädjande nog bättre än förra året, 75 % har slutat skolan med behörighet till gymnasiet! konstaterar han.

 Läs mer och ladda ned rapporten här

I föräldrars ställe – om förutsättningar och insatser för barn och unga i samhällsvård

Skärmbild 2021-12-08 163724

Den här rapporten släpptes i december 2021, och baseras på en doktorsavhandling från Linköpings universitet år 2020. Rapporten ger en grundläggande förståelse av vad som påverkar utvecklingen hos de barn där samhället tagit över ansvaret för omsorg och fostran från barnets föräldrar. Rapporten riktar sig till dig som möter eller har ansvar för barn och unga i samhällsvård, eller på annat sätt har ett intresse för området.

läs mer och ladda ner rapporten här


Varför behövs Skolfam?

Forskning visar att för de barn i familjehem som går ut årskurs nio med behörighet till gymnasiet halveras riskerna för problem med psykisk ohälsa, droger, kriminalitet och bidragsberoende. Skolfam är en investering i våra barns framtid som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av socioekonomiskt samhällsstöd.

Vad innebär Skolfam?

Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

”Genom Skolfam har vi fått en till medspelare kring barnen”
– Rektor åk 6–9

Skolfamarbetet drivs i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs stad år 2005. Idag är arbetsmodellen spridd över hela landet.

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under arbetsmodellen samt kontakta Skolfams nationella samordnare Monica Achá Sonesson. Kontaktuppgifter finns här.