Skolfam – Skolsatsning i familjehemsvården…

…är en arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Att klara av skolan är en viktig skyddsfaktor.


Skolfam-rapporten 2020:
Modellen fortsätter stärka skolresultaten

– Årets resultat i Skolfam visar att arbetsmodellen fortsätter att stärka skolresultat och framtidsutsikter för barn i familjehem. Men utmaningarna är flera och börjar synas i siffrorna: Implementeringen går alldeles för långsamt och 89 % av grundskolebarn i familjehem står idag helt utan detta stöd, säger Rikard Tordön, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ansvarig för sammanställningen av rapporten.

Skolfam-rapport

Ladda ner och läs mer om rapporten


 

Ladda ner vår Skolfam-folder här Introduktion till Skolfam PDF

"Det är jättekul i skolan, att känna att man lyckas. Jag vill verkligen att det ska gå bra." Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

”Det är jättekul i skolan, att känna att man lyckas. Jag vill verkligen att det ska gå bra.” Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

Forskning visar att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap. Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

”Genom Skolfam har vi fått en till medspelare kring barnen” – rektor åk 6-9

Skolfamarbetet drivs inom kommunen  i samverkan mellan skol – och socialförvaltningarna. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs kommun år 2005. Idag är arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i landet, här ser du vilka de är. Skolfam är en investering i våra barns framtid som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av socioekonomiskt samhällsstöd (Durbeej & Hellner 2017).

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under arbetsmodellen samt kontakta skolfams nationella samordnare Monica Achá Sonesson. Kontaktuppgifter finns här.

Lär dig mer om Skolfam!

15 maj 2014 lanserades en webbutbildning. Du hittar utbildningen här.