Skolfam – Skolsatsning i familjehemsvården

Skolfam är en arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Att klara av skolan är en viktig skyddsfaktor.


 Skolfams rapport 2021 är här!

Skolfams-rapport-2021

Rapporten är en sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021, författad av Rikard Tordön, sakkunnig inom området barn i samhällsvård på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

 – Årets resultat är glädjande nog bättre än förra året, 75 % har slutat skolan med behörighet till gymnasiet! konstaterar Rikard Tordön.

 Läs mer och ladda ned rapporten här


Varför ska man arbeta med Skolfam?

Forskning visar att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap. Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

”Genom Skolfam har vi fått en till medspelare kring barnen”
– Rektor åk 6-9

Skolfam-arbetet drivs inom kommunen  i samverkan mellan skol- och socialförvaltningarna. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs kommun år 2005. Idag är arbetsmodellen spridd till ett tjugotal kommuner i landet. Skolfam är en investering i våra barns framtid som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av socioekonomiskt samhällsstöd (Durbeej & Hellner 2017).

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under arbetsmodellen samt kontakta Skolfams nationella samordnare Monica Achá Sonesson. Kontaktuppgifter finns här.