Skolfam – Skolsatsning i familjehemsvården…

…är en arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns skolresultat. Barn som är placerade uppvisar lägre skolresultat än andra barn. Att klara av skolan är en viktig skyddsfaktor.


Anmäl dig till höstens konferens den 23 oktober

Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital. Vi hoppas att du ska få mycket ny kunskap genom plenarföreläsningar och fyra valbara interaktiva seminarier. Den digitala lösningen möjliggör för dig att ta del av alla föreläsningar och seminarier i tio dagar efter konferensens slut.

Bild på programmet

Läs mer om konferensen, ta del av programmet och hur du anmäler ditt intresse här.


 

Ladda ner vår Skolfam-folder här Introduktion till Skolfam PDF

"Det är jättekul i skolan, att känna att man lyckas. Jag vill verkligen att det ska gå bra." Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

”Det är jättekul i skolan, att känna att man lyckas. Jag vill verkligen att det ska gå bra.” Illustration: Jenny Berggrund, Lacrimosa

Forskning visar att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap. Skolfam består av ett team med en psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare som jobbar tillsammans med barnet för att öka chanserna för barnet att lyckas i skolan.

”Genom Skolfam har vi fått en till medspelare kring barnen” – rektor åk 6-9

Skolfamarbetet drivs inom kommunen  i samverkan mellan skol – och socialförvaltningarna. Det nationella samarbetet kring Skolfam drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs kommun år 2005. Idag är arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i landet, här ser du vilka de är. Skolfam är en investering i våra barns framtid som ger återbetalning i såväl ökad livskvalitet som minskade behov av socioekonomiskt samhällsstöd (Durbeej & Hellner 2017).

Vill ni starta upp Skolfam i er kommun? Läs mer under arbetsmodellen samt kontakta skolfams nationella samordnare Monica Achá Sonesson. Kontaktuppgifter finns här.

Lär dig mer om Skolfam!

15 maj 2014 lanserades en webbutbildning. Du hittar utbildningen här.