Rapporter om Skolfam & Skolfams styrdokument

Skolfam Ramverk – Sjätte utgåvan 2019

Sammanställning av Skolfams resultat- och kvalitetsutvärdering för 2018 finns att läsa här. År 2018 var det 79,1 % som uppnådde behörighet till gymnasiet av skolfameleverna, återigen en glädjande ökning!

Skolfams årsrapport 2018

Till webben Skolfamrapport 2018

Skolfams resultat 2017

Sammanställningen av Skolfams resultat – och kvalitetsutvärdering 2017 

Skolfams årsrapport 2017

Skolfams resultat 2016

Sammanställningen av Skolfams resultat – och kvalitetsutvärdering 2017 

Skolfams årsrapport 2016

 

Manual och Ramverk 

Nedan finner du Skolfams manual, version 6 från år 2018 samt Skolfams ramverk, senast reviderad maj 2019.

Skolfams Manual 2018 och Skolfam Ramverk 

 

Artiklar som rör Skolfams verksamhet 


Adopting & Fostering, Volume 38, Number 1:2014

Improving foster children’s school performance – a replication of the Helsingborg study

A replication of the Helsingborg study (Tideman, et al., 2011) was conducted in the municipality of Norrköping in 2008–2011. Results confirm the conclusions from the original study that children in foster care can benefit from a working model aimed to improve school performance.

Läs sammanfattningen här (pdf).

Adopting & Fostering, Volume 35, Number 1:2011

Improving foster children’s school achievements – Promising results from a Swedish intensive study

Poor academic performance in primary school seems to be a robust predictor for future psychosocial problems for all children and adolescents. A series of recent national cohort studies by Vinnerljung et al (2010) showed that Swedish children who grow up in foster care had substantially lower performance in primary school than their peers with similar cognitive ability. Foster children in long-term care also displayed higher risks (RR = 6–10) for future suicide attempts, serious criminality, substance misuse, long-term dependence on public welfare and several other negative outcomes. This increase in risk was reduced by roughly half after adjustment for school failure.

Läs hela artikeln här (pdf).