Rapporter om Skolfam & styrdokument

Det finns styrdokument som beskriver vad Skolfam är och hur arbetet går till:

Skolfams manual 2021 – sjunde upplagan

Manualen beskriver hur vi arbetar i modellen. Där finns också de tester som används vid kartläggningarna samt hur barns delaktighet ska säkerställas.

Skolfams Ramverk 2019

Ramverket beskriver Skolfams struktur och organisation, hur modellen kvalitetssäkras samt information om hur en kommun kan ansluta sig till det nationella nätverket.

Skolfams årsrapporter

I en årligt återkommande enkät rapporterar Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda exempel och utmaningar. Detta sammanställs och bildar underlag för den nationella rapporten. Av de Skolfambarn som slutade grundskolan 2020 hade 73,8 % behörighet till ett nationellt gymnasieprogram direkt vid avslutningen i årskurs 9, vilket är avsevärt bättre än de ca 55 % som gällde för alla barn i familjehem 2015 när det senast undersöktes.

Skolfams årsrapport 2020

Skolfams årsrapport 2019

Skolfams årsrapport 2018

Skolfams årsrapport 2017

Skolfams årsrapport 2016

Manual och Ramverk

Nedan finner du Skolfams manual, upplaga 7 från 2021 samt Skolfams ramverk, senast reviderad maj 2019.

Skolfams manual 2021 och Skolfam Ramverk 

Artiklar som rör Skolfams verksamhet 

Adopting & Fostering, Volume 38, Number 1:2014

Improving foster children’s school performance – a replication of the Helsingborg study

A replication of the Helsingborg study (Tideman, et al., 2011) was conducted in the municipality of Norrköping in 2008–2011. Results confirm the conclusions from the original study that children in foster care can benefit from a working model aimed to improve school performance.

Läs sammanfattningen här (pdf).

Adopting & Fostering, Volume 35, Number 1:2011

Improving foster children’s school achievements – Promising results from a Swedish intensive study

Poor academic performance in primary school seems to be a robust predictor for future psychosocial problems for all children and adolescents. A series of recent national cohort studies by Vinnerljung et al (2010) showed that Swedish children who grow up in foster care had substantially lower performance in primary school than their peers with similar cognitive ability. Foster children in long-term care also displayed higher risks (RR = 6–10) for future suicide attempts, serious criminality, substance misuse, long-term dependence on public welfare and several other negative outcomes. This increase in risk was reduced by roughly half after adjustment for school failure.

Läs hela artikeln här (pdf).