Författararkiv: David Bergström, webbredaktör, Helsingborg

Kanadensisk familjehemssatsning i skolan

Genom en satsning i Ottawa uppmanades familjehemmen att jobba med barnens läsning och matematik tre timmar per vecka under ett läsår. Familjehemmen fick lära sig hur de skulle hjälpa sina barn. Matematikundervisningen skedde med hjälp av ett datorprogram.

Publicerat i Forskningsrapporter, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kanadensisk familjehemssatsning i skolan

En halv miljard till utsatta barn

Regeringen satsar under de närmaste tre åren en halv miljard på att förbättra skyddet för utsatta barn. – Regeringen har tagit skildringarna av vanvård av flickor och pojkar på största allvar. Det som hänt kan inte göras ogjort, men allt … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för En halv miljard till utsatta barn

Goda resultat från Norrköping

SkolFam 2 i Norrköping har presenterat mycket lovande resultat från sin andra kartläggning av de 21 barn som deltagit sedan projektstarten 2008. Bland annat visar de på en signifikant effekt av arbetsminnesträning. Resultaten i matematik har också förbättrats tydligt. Den … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Barnombudsmannen kräver skolplan för placerade barn

I sina remissvar angående statens offentliga utredningar Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården (SOU 2011:9) (S2011/1550/FST) samt Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) (dnr U2010/7669/S) … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Barnombudsmannen kräver skolplan för placerade barn

Avslag för motion om SkolFam

Riksdagsmotionen (2010/11:So35) från Thomas Finnborg (M) och Margareta Pålsson (M), gällande en nationell satsning på familjehemsplacerade barns skolgång enligt SkolFam-modellen, avslogs i riksdagen den 28 april. Detta i enlighet med socialutskottets betänkande och tillsammans med samtliga drygt 80-talet motioner inom socialtjänstfrågor. Utskottet hänvisar … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Avslag för motion om SkolFam

Danskt ministerbesök i Helsingborg

Måndagen den 21 februari besöker den danska socialministern Benedikte Kiær samt inrikes- och hälsominister Bertel Haarder socialförvaltningen i Helsingborg. De är intresserade av hur Helsingborg arbetar med utsatta barn, där bland annat SkolFam är en viktig del.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Danskt ministerbesök i Helsingborg

Barnrättsdagarna i Örebro

Den 8-9 mars är det dags för Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro. Årets tema är Barn i samhällsvård. Anmälan ska lämnas senast den 6 februari och deltagaravgiften är 1500 kronor (ex. moms). Medverkar gör bland annat H.M. Drottning Silvia och … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Barnrättsdagarna i Örebro

Motion angående skolfammodellen

Ledamöterna Thomas Finnborg och Margareta Pålsson (M) lämnade under den allmänna motionstiden i riksdagen in en enskild motion (2010/11:So353) angående utbildningsstöd för familjehemsplacerade barn. I motionen nämns SkolFam® i Helsingborg och Norrköping som en framgångsrik arbetsmodell som behöver stöd från berörda … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Motion angående skolfammodellen

Konferens startskottet för nationellt samarbete

Helsingborgs stad deltar tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting i diskussioner om hur arbetssättet kan spridas till fler kommuner och leda till nytta för fler familjehemsplacerade barn. Ett första steg var den nationella konferensen om placerade … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Konferens startskottet för nationellt samarbete