Författararkiv: Lisa Möller

Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Sveriges Kommuner och Landsting SKL vill med denna skrift bidra till att knyta den svenska skola närmare den utbildningsvetenskapliga forskningen. De har därför bett fil.dr. Jan Håkansson, Linnéuniversitetet i Växjö, att på ett enkelt och lättfattligt sätt presentera resultaten och … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Synligt lärande – Presentation av en studie om vad som påverkar elevers studieresultat

Projekt ska hjälpa familjehemsbarn i skolan

Helsingborgs Dagblad 3 nov 2011 Så många som vartannat barn som placeras i familjehem misslyckas med att få godkända betyg från grundskolan. Ett projekt ska råda bot på det. Från många håll rapporteras att barn som placeras i familjehem får … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Projekt ska hjälpa familjehemsbarn i skolan

Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Relating to Achievement

John Hattie har sammanställt stora metastudier kring fungerande / ickefungerande pedagogiska metoder. Eftersom Skolfam i första hand bör jobba med evidensbaserade metoder är denna bok rekommenderad läsning (Anna Aldenius-Isaksson, specialpedagog i Skolfam). Läs boken via Google böcker.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Visible Learning – A Synthesis of Over 800 Meta-analyses Relating to Achievement

Improving foster children’s school achievements – Promising results from a Swedish intensive study

Adopting & Fostering, Volume 35, Number 1:2011 Poor academic performance in primary school seems to be a robust predictor for future psychosocial problems for all children and adolescents. A series of recent national cohort studies by Vinnerljung et al (2010) … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Improving foster children’s school achievements – Promising results from a Swedish intensive study

Interventioner som avser att förbättra placerade barns skolprestationer – En kunskapsöversikt

Socialhögskolan, Stockholms universitet, C-uppsats, Hilma Forsman SkolFam är den intervention som jag på tydligast sätt tycker har involverat de parter som anses vara betydelsefulla för placerade barns skolgång. Tideman och kollegor menar att det var viktigt att skapa en god … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Interventioner som avser att förbättra placerade barns skolprestationer – En kunskapsöversikt

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon – En Veileder

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet (Norge) Denne veilederen retter seg hovedsakelig mot fosterforeldre og ansatte i barneverninstitusjoner. Formålet med veilederen er å sikre at barn som bor i fosterhjem eller institusjon får god oppfølging av skole- og opplæringstilbudet sitt. Veilederen skal … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem og institusjon – En Veileder

Fler skolelever hamnar utanför

Göteborgs universitet – Utbildningsvetenskapliga fakulteten 14 januari 2011 Den framgångsrika svenska modellen att minska genomslaget av skolelevers skiftande sociala, kulturella och ekonomiska bakgrund på skolresultaten är rejält hotad efter tjugo år av skolreformer. Det skriver docent Girma Berhanu vid Göteborgs … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Fler skolelever hamnar utanför

Kometmetoden ger lugnare skolmiljö

forskning.se 13 januari 2011 Det finns en oro över försämrade resultat i skolan och vissa önskar ökade krav på disciplin i klassrummet. I en ny avhandling utvärderas ett program, kallat Skol-Komet, som har för avsikt att vara ett stöd för lärare … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kometmetoden ger lugnare skolmiljö

När skolan är som allra bäst

Sydsvenskan 8 december 2010 Nossebro skola var näst sämst i Sverige mätt i andel behöriga elever till gymnasiet. Nu är den bäst. Förändringen tog tre år. Den kostade inga pengar och betydde ingen extra arbetstid för lärarna. Receptet heter forskning. … Läs mer

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för När skolan är som allra bäst

Socialstyrelsen – Social rapport 2010

Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn (kap. 7) Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och barns betyg från grundskolan är starka. Låga eller ofullständiga betyg är exempelvis 5–6 gånger vanligare bland barn till ej facklärda arbetare jämfört med barn … Läs mer

Publicerat i Forskningsrapporter | Kommentarer inaktiverade för Socialstyrelsen – Social rapport 2010