Dina rättigheter

Vet du vilka rättigheter du har? Och vad är rättigheter? Det låter i vart fall rätt!

Barn är alla som är under 18 år. Nästan alla länder i världen har bestämt att alla barn har samma rättigheter. En rättighet är till exempel att barn ska få gå i skolan. Därför måste vuxna se till att barn går i skolan.

Vilka rättigheter som barn har står i en text som heter Barnkonventionen. I Barnkonventionen finns 54 rättigheter. Det tar lång tid att läsa om alla 54 så här är några som är bra för dig att känna till:

  • ALLA barn har samma rättigheter och är lika mycket värda.
  • Det som är bäst för ett barn ska alltid prioriteras.
  • Barn har rätt att gå i skolan.
  • Barn ska inte behöva flytta från sina föräldrar om de inte vill, förutom när Socialtjänsten har bestämt att det är bäst för barnet att flytta.
  • Barn som inte kan bo hemma hos sin familj har rätt till extra mycket skydd och stöd för att må bra.
  • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, så länge det inte är bäst för barnet att inte träffa dem.
  • Barn får alltid säga vad de tycker och tänker, även om saker vuxna har bestämt(!).

Till exempel får du alltid fråga din socialsekreterare om saker som gäller dig, varför hon eller han har bestämt en sak. Det kan inte alltid bli precis så som barn vill, men vuxna måste ändå lyssna!

I Sverige har man bestämt att barn inte bara har rätt att gå i skolan utan också att få den hjälp som man behöver i skolan. Därför är Skolfam så viktigt!

Vill du veta mer?

Om undrar något om dina rättigheter kan du kontakta IVO och fråga!

Vill läsa om Barnkonventionens alla 54 rättigheter? klicka här: Barnombudsmannens hemsida. Du kan läsa hela Barnkonventionen eller en lättläst Barnkonventionen.