Dina rättigheter

Vet du vilka rättigheter du har?

FN:s konvention om barns rättigheter, eller Barnkonventionen som den kallas, har funnits sedan 1989. Med barn menas alla som är under 18 år. Alla länder utom USA och Somalia har bestämt att Barnkonventionen ska gälla. Det finns ett förslag att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige från den 1 januari 2018.

Det finns 54 olika punkter, eller artiklar som de kallas, i Barnkonventionen. Här nedanför kan du läsa om några av de artiklar som är extra viktiga för dig att ha koll på.

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
  • Barn har rätt till utbildning.
  • Barn ska inte behöva flytta från sina föräldrar mot sin vilja, förutom när Socialtjänsten har utrett och bestämt att det är bäst för barnet att flytta.  Det som socialtjänsten bestämmer kan överklagas till en domstol.
  • Barn som tillfälligt eller för en längre tid inte kan bo hemma hos sin familj har rätt till särskilt mycket skydd och stöd.
  • Barn har rätt att träffa båda sina föräldrar, så länge det inte strider mot vad som är bäst för barnet.
  • Du har alltid rätt att fråga din socialsekreterare om saker som gäller dig. Till exempel varför hon eller han har bestämt en sak. Du har också alltid rätt att säga vad du tycker om saker som gäller dig. Barns åsikter ska komma fram och visas respekt!

Om du känner dig orättvist behandlad kan du kontakta IVO och berätta hur du känner!

Om du vill läsa mer om Barnkonventionen kan du gå till Barnombudsmannens hemsida. Där kan du också läsa den i sin helhet eller läsa en lättläst version.

Information om SkolFam för barn Vanliga frågor och svar Länkar till sidor för barn och ungdomar