Frågor & svar

F: Varför ska jag vara med i Skolfam?
S: Bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå senare i livet. Du som bor i familjehem har antagligen haft det svårt på många sätt under din uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan göra att du missar saker som är viktiga att kunna och att det blir jobbigt att komma ifatt dina klasskamrater senare.

Som elev kan man inbilla sig att det handlar om att man inte är lika begåvad som andra. Genom Skolfam har vi visat att begåvningen inte är annorlunda hos familjehemsplacerade barn. Du har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn! Genom att jobba tillsammans med dina lärare och ditt familjehem vill vi i Skolfam se till att du får den möjligheten.

F: Hur går testerna till?
S: Du får själv välja om du vill göra testerna i skolan eller hemma. Med psykologen jobbar du ett par timmar. Det är flera olika tester som du säkert kommer att tycka är intressanta att göra. Det är bra om man kan ta en fikapaus någon gång under denna tid. Med specialpedagogen jobbar du ungefär lika länge.

F: Vilken typ av tester ingår?
S: Ett test som heter WISC visar vilken sorts begåvning du har. Du kan till exempel vara mycket starkare på att lära dig genom att se bilder än genom att lyssna när någon berättar utan bilder. Man kan också se på vilket sätt du minns bäst. Detta test brukar de allra flesta elever tycka mycket om att göra. Dessutom får du svara på frågor om hur du känner dig i olika sammanhang, till exempel när du är hemma eller när du är i skolan.

Sen brukar vi titta på läsning, skrivning och matte.

Allt detta gör vi för att se till att skolan gör rätt saker. Det kan vara att du jobbar med matte som är för lätt eller för svår för dig. Det kan också vara så att du kan behöva träna på din läsning på olika sätt för att bli ”snabbläsare”.

F: Vad kommer resultaten att användas till?
S: När alla tester är gjorda jämför vi i Skolfam hur det går på testerna som psykologen gör med hur det går på specialpedagogens tester. Det är ganska vanligt att man får ett mycket bättre resultat på de psykologiska testerna när man jämför med hur det går i matte och svenska. Då kan vi tänka ut vad som skulle behöva göras för att det ska gå lika bra i skolämnena.

F: Finns det en risk att jag blir utpekad på något sätt?
S: Vi låter dig själv bestämma hur du vill ha det. Vill du hellre göra testerna hemma gör vi det. Det kan hända att vi gör en observation i klassen. Då förbereder vi dig på att vi kommer och att du själv får avgöra om du vill hälsa på oss eller om du vill låtsas som du inte känner oss.

F: Varför ska jag träffa en psykolog?
S: Psykologen är den person som bäst kan se på vilket sätt du enklast lär dig saker. Psykologen är också den som vet allra mest om hur man kan känna sig. Det är bra att prata med någon som verkligen har satt sig in i sådana här saker. Psykologen har tystnadsplikt, vilket innebär att hon/han inte får berätta för någon annan vad ni har pratat om, om inte du först godkänner det.

F: Vad gör psykologen med mina svar på frågorna om hur jag mår?
S: Psykologen förmedlar hur du verkar må, men berättar inte för skolan eller familjen hur du svarat på varje fråga. Dina svar läggs samman så att det blir som en poäng. Därför kan du känna dig trygg och vara ärlig när du svarar.

Det kan vara svårt för vuxna att veta hur barn tänker och känner. Frågehäftet där du kryssar för olika svar har prövats på många hundra barn och gör det lättare att ta reda på hur barn har det. Då kan psykologen berätta om du känner dig mer ledsen, orolig eller arg än andra barn. Och vuxna kan bättre förstå hur de ska vara mot dig och hjälpa dig.

Psykologen frågar alltid dig om lov om din handläggare/socialsekreterare ska få läsa i själva häftet, hur du svarat. Svarar du ja, kommer din handläggare att gå genom dina svar med dig. Det är en hjälp för henne/honom att förstå dig bättre.

F: Varför ska jag träffa en specialpedagog?
S: Specialpedagogen är bra på hur man bäst kan hjälpa barn att bli så duktiga de kan, utifrån sina förutsättningar, i skolan. Specialpedagogen tänker aldrig; nu får du skriva snyggare eller att du ska skärpa dig. I stället tänker hon/han: ”Hur kan jag hjälpa den här läraren att bli en ännu bättre lärare för just dig”.

F: Blir det en massa extrajobb för mig i skolan nu?
S: Nej, så behöver det inte alls bli. Ibland har vi sett att något barn skulle behöva lära sig det som är svårt på ett helt annat sätt. Man kan till exempel tänka sig att du har läst alldeles för svåra böcker. Då kanske det hade varit bättre att först gå igenom ett dataprogram för att få upp din känsla för läsningen och sen får du hjälp att hitta lagom svåra böcker.

Väldigt ofta kan vi lära ut hur man lär eleverna att skriva berättelser. Att bara skriva om hur sommarlovet har varit kan vara svårt om man inte har blivit inspirerad eller har fått en modell på hur man kan skriva.

Vi vill hjälpa till att göra det lättare i skolan.