Om Skolfam

De vuxna har ansvar för att alla barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Det gäller inte minst dig som bor i familjehem. För att få en trygg framtid är det viktigt att du trivs under din skolgång.

i1_color_01_rgb

Skolfam är ett sätt för de vuxna i din skola, i ditt familjehem och inom socialtjänsten att hjälpas åt för att göra det lättare för dig att lyckas i skolan. Många barn som är med i Skolfam har fått bättre studieresultat.

I början får du träffa en psykolog och en specialpedagog och göra olika uppgifter tillsammans med dem. Detta kallas för en kartläggning. De vill veta hur de kan hjälpa dig på bästa sätt i skolarbetet. Du kan träffa dem antingen i skolan eller hemma.

Du behöver inte berätta för dina klasskamrater om Skolfam om du inte själv vill. Kanske kommer specialpedagogen eller psykologen på besök i din skola. Du bestämmer då själv om du vill berätta för dina klasskamrater att ni känner varandra.

Du kommer att få en Skolfamplan där det står vilka mål du och dina lärare ska sikta på att uppnå. Dina lärare och ditt familjehem ska hjälpa dig och får i sin tur hjälp genom Skolfam.

Efter två år kommer du att få göra nya uppgifter för att se om Skolfamplanerna har hjälpt dig. På så vis hjälper du också till att göra skolan bättre för andra barn.

Om barns rättigheter och Barnkonventionen Vanliga frågor och svar Länkar till sidor för barn och ungdomar