Om Skolfam

Som barn eller ungdom är det viktigt att du trivs under din skolgång och att du får den hjälp du behöver. De vuxna ska se till att du trivs och har det bra. Skolfam hjälper dig som bor i familjehem att lyckas med skolan.

Men hur funkar Skolfam då?

I början får du träffa en psykolog och en specialpedagog och göra olika uppgifter tillsammans med dem. De vill veta vad du behöver hjälp med och vad som går bra i skolarbetet. Kanske kommer specialpedagogen eller psykologen på besök i din skola. Du bestämmer då själv om du vill berätta för dina klasskompisar att ni känner varandra. Du behöver aldrig berätta för kompisar/klasskompisar om Skolfam om du inte vill!

Sen får du en ”Skolfamplan”. I den står vilka mål du och dina lärare ska sikta på att uppnå. Dina lärare och ditt familjehem ska hjälpa dig att nå målen. Efter två år får du göra nya uppgifter för att se om Skolfam har hjälpt dig. På så vis hjälper du också till att göra skolan bättre för andra barn som bor i familjehem.

Barns eller vuxnas ansvar?

De vuxna har ansvar för att alla barn ska få en så bra start i livet som möjligt. Skolfam är ett sätt för de vuxna i din skola, i ditt familjehem och inom socialtjänsten att hjälpas åt för att göra det lättare för dig att lyckas i skolan. Många barn som är med i Skolfam har fått bättre studieresultat.