Skolpersonal

Under den här fliken hittar du som lärare och specialpedagog information om arbetsmodellen Skolfam, om familjehemsplacerade barn, om barns rättigheter i ett större perspektiv samt tips om pedagogiska insatser och metoder.

Skolfam  syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn genom satsningar på goda utbildningsresultat. Arbetet bygger på studier som visar att familjehemsplacerade barn generellt har mycket sämre studieresultat och uppnår lägre utbildningsnivå än andra.

Utbildning är den faktor som är allra viktigast för hur det går för dessa barn senare i livet, och det är också en faktor som är möjlig att påverka. Men för att förändring ska vara möjlig krävs rätt stöd och uppbackning. Det krävs också att hela samhället bidrar, inte bara skolan.

Skolfam har utvecklats i Helsingborgs stad med stöd från professor Bo Vinnerljung, Socialstyrelsen och lektor Eva Tideman, Lunds universitet. Arbetet startade i projektform 2005 och omfattade 25 barn. 2008 utvärderades satsningen med hoppfulla resultat. Efter två år visade barnen högre kognitiv prestationsförmåga och medelvärdena hade förbättrats i nästan alla pedagogiska tester. Idag är arbetsmodellen en del av den permanenta familjehemsverksamheten i Helsingborgs stad.

Pdf-fil: Skolprojekt inom familjehemsvården - resultatrapport och projektbeskrivning (öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Skolfam i rapporten Skolprojekt inom familjehemsvården – resultatrapport och projektbeskrivning (pdf).

Läs mer om forskningsresultat.
Läs mer om arbetsmodellen.