Vanliga frågor och svar

F: Varför ska barnen ingå i Skolfam?
S: Forskning visar att bra skolresultat är mycket viktigt för hur det kommer att gå senare i livet. Barn som bor i familjehem har antagligen haft det svårt på många sätt under sin uppväxt. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på skolan. Det kan skapa kunskapsluckor som kan vara jobbiga att ha med sig. Som elev kan man inbilla sig att det handlar om att man inte är lika begåvad som andra.

Skolfams kartläggning visar att begåvningen inte är annorlunda hos familjehemsplacerade barn. De har rätt att få samma möjligheter till utbildning som alla andra barn. Genom att jobba tillsammans med lärare och familjehem vill vi se till att de får den möjligheten.

F: Vilken typ av tester ingår?
S: WISC visar på vilken sorts begåvning barnen har. En del barn kan till exempel vara mycket starkare på att lära sig genom att se bilder än genom att lyssna när någon berättar utan bilder. Man kan också mäta hur barnen memorerar på bästa sätt. Dessutom får barnen svara på frågor om hur de känner dig i olika sammanhang.

Standardiserade tester i svenska och matematik används i den pedagogiska kartläggningen.

Allt detta gör vi för att hjälpa skolan att hitta rätt insatser och metoder.

F: Vad kommer resultaten att användas till?
S: När alla tester är gjorda jämför vi i Skolfam psykologens tester med de tester som specialpedagogen har gjort. Det är ganska vanligt att man får ett mycket bättre resultat på de psykologiska testerna när man jämför med hur det går i matte och svenska. Då kan vi analysera vad som skulle behöva göras för att det ska gå lika bra i skolämnena.

F: Varför ska hon/han ska kartläggas? Det finns många andra som det går mycket sämre för!
S: Visst kan det vara så i enskilda fall. Men, som grupp betraktat, finns det inga andra barn i Sverige som har lika taskiga odds när det gäller vuxenliv som familjehemsplacerade barn. Samhället har tagit över föräldraansvaret men sviker i att se till att eleverna får lyckas i skolan. Vi har också sett att skolor kan ha missat vissa kunskapsluckor hos barnet som är avgörande för hur det ska gå senare.

Skolorna har inte den generella kunskapen om familjehemsplacerade barn. Det räcker inte med en placering i familjehem för att dessa barn ska kompenseras för sin svåra uppväxt.

F: Arbetar Skolfams personal direkt med barnet?
S: Skolfams grundinställning är att skolan ska göra jobbet och Skolfamteamet utgör en stödfunktion för skolan. Vi träffar barnet när vi gör våra tester och när vi återkopplar vad testerna visade och diskuterar den plan vi har för barnet. Ibland kan vi visa en metod för läraren och då ha med barnet.

F: Finns det en risk att barnet blir utpekat på något sätt?
S: Vi låter barnen själva avgöra hur utpekade de vill bli. Vill de hellre göra testerna hemma gör vi det. Det kan hända att vi gör en observation i klassen. Då förbereder vi barnen på att vi kommer ut och att de själva får avgöra om de vill hälsa på oss eller om de vill låtsas som de inte känner oss.

F: Vad krävs av skolan i samarbetet  med Skolfam?

S: I början kan en del skolor tycka att det blir extra arbete, även om vi bara träffar skolorna 2-3 gånger per termin. Har eleven en svårighet som vi tycker att man måste komma tillrätta med så kan det bli extraarbete. Detta brukar dock inte leda till protester. Ofta kan man använda metoden till andra barn och då kanske man ser handledningen som fortbildning. Vi får ofta ett gott samarbete med skolorna. Lärare som har fått mycket handledning har uttryckt tacksamhet över det stöd de fått.