Socialstyrelsen – Social rapport 2010

Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn (kap. 7)

Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund och barns betyg från grundskolan är starka. Låga eller ofullständiga betyg är exempelvis 5–6 gånger vanligare bland barn till ej facklärda arbetare jämfört med barn till högre tjänstemän.

Barns utbildningskarriär avgörs tidigt. Betygen i grundskolans årskurs 9 har avgörande betydelse för benägenheten att studera vidare, oavsett barnens socioekonomiska uppväxtbakgrund. Under en (1) procent av barn med betyg över medel ”stannar” vid grundskolenivå jämfört med 20–30 procent av jämnåriga med låga eller ofullständiga betyg.

Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 ökar risken för framtida psykosociala problem. Exempelvis är allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder 8–10 gånger så vanligt bland dem med låga betyg som bland dem med medel/ höga betyg. Detta mönster finns i alla socioekonomiska grupper.

Resultaten pekar också på att insatser för att förbättra utsatta barns skolprestationer, exempelvis för barn som växer upp i samhällets vård, sannolikt är nödvändiga om deras framtidsutsikter ska förbättras.
Läs Social rapport 2010 här (pdf).

Det här inlägget postades i Forskningsrapporter. Bokmärk permalänken.