Skolfams rapport 2021

Skolfams-rapport-2021

Rapporten är en sammanställning av resultat- och kvalitetsenkäten för läsåret 2020/2021, författad av Rikard Tordön, sakkunnig inom området barn i samhällsvård på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

 – Årets resultat är glädjande nog bättre än förra året, 75 % har slutat skolan med behörighet till gymnasiet! konstaterar Rikard Tordön.

I en årlig resultat- och kvalitetsenkät rapporterar Sveriges Skolfamteam om Skolfambarnens slutbetyg under det föregångna året. Teamen uppger även hur den lokala verksamheten är organiserad samt i vilket utsträckning barnens delaktighet tillgodoses. Rapporten utgörs av en introduktion till Skolfams arbetsmodell och på vilket sätt den går i linje med barnkonventionen och skolans kompensatoriska uppdrag samt en sammanställning av årets resultat- och kvalitetsenkät.

Ladda ned Skolfams rapport 2021 (pdf)

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skolfams rapport 2021

Anmälan till Skolfam- och Familjehemskonferensen

Fb och insta

Skolfam- och Familjehemskonferensen 2021 blir en digital konferens livesänd från Göteborg! Varmt välkommen på två dagar med seminarier, möten, samtal, och allt annat som tillhör en digital konferens. Konferensen äger rum den 9-10 september.

Skolfam- och Familjehemskonferensen arrangeras för första gången ihop. Temat för i år är: Hälsa. Hälsan för placerade barn är grundläggande för allt vi gör. Oavsett om vi är socionomer, psykologer, pedagoger eller andra professioner som arbetar med placerade barn. Under konferensen sätter vi ett särskilt fokus på hur vi kan främja deras fysiska och psykiska hälsa.

Se programmet för konferensen (pdf)

Anmälan sker via Göteborg stads webbplats (ny sida).

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Anmälan till Skolfam- och Familjehemskonferensen

Skolfams Webbutbildningar

Av de webbutbildningar som funnits på hemsidan är det nu enbart Barnspåret som fungerar. Övriga är stängda. Du hittar den i listen ovan under fliken:

Webbutbildning för barn!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skolfams Webbutbildningar

Save the date: 9-10 september

Den 9-10 september kommer Skolfam- och Familjehemskonferensen slås ihop till en digital version som livesänds från Göteborg. Konferensen kommer ha temat HÄLSA, och arrangeras av Familjehem Göteborgs Stad i samarbete med Skolfam.

Välkommen till några spännande, roliga och givande dagar i höst. Mer information kommer men skriv in datumet i kalendern redan nu!

Savethedate2

Publicerat i Nyheter | Etiketter | Kommentarer inaktiverade för Save the date: 9-10 september

Skolfam-rapporten 2020: Modellen fortsätter stärka skolresultaten

– Årets resultat i Skolfam visar att arbetsmodellen fortsätter att stärka skolresultat och framtidsutsikter för barn i familjehem. Men utmaningarna är flera och börjar synas i siffrorna: Implementeringen går alldeles för långsamt och 89 % av grundskolebarn i familjehem står idag helt utan detta stöd, säger Rikard Tordön, sakkunnig på Stiftelsen Allmänna Barnhuset och ansvarig för sammanställningen av rapporten.
*
*
Uppföljning vid hem- eller vårdnadsflytt
I en årligt återkommande enkät rapporterar Sveriges alla Skolfamteam om sina resultat, goda exempel och utmaningar. Detta sammanställs och bildar underlag för den nationella rapporten. Rikard Tordön fortsätter:
– Vi behöver dessutom hitta sätt att kunna fortsätta uppföljningen i skolan för den ökande andel barn där familjehemsvården avslutas vid hem- eller vårdnadsöverflytt.
*
*
Underkapacitet i befintliga kommuner
I rapporten diskuteras utmaningen att inte fler kommuner väljer att prioritera arbetet med barn i familjehem. Underkapacitet i redan befintliga kommuner är också något som rapporten belyser. Samtidigt är budskapet är tydligt:
– Såväl vetenskapliga studier som våra egna mätningar visar att det GÅR att förbättra chanserna för våra barn i samhällsvård, säger Rikard Tordön.
*
*
*
*
Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skolfam-rapporten 2020: Modellen fortsätter stärka skolresultaten

Program för konferensen 2020

Anmäl dig till höstens digitala Skolfam-konferens!

Med anledning av Covid-19 blir årets konferens digital. Vi hoppas att du ska få mycket ny kunskap genom plenarföreläsningar och fyra valbara interaktiva seminarier. Den digitala lösningen möjliggör för dig att ta del av alla föreläsningar och seminarier i tio dagar efter konferensens slut.

Temat för årets konferens är Placerade barns lärande och utveckling.

Konferensen riktar sig främst till dig som i ditt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekreterare samt beslutsfattare.

Konferens anordnas varje år av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner — 2020 är Region Norr medarrangörer.

Vi strävar efter att göra konferensen så interaktiv som möjligt. Nästan alla föreläsningar kommer att sändas direkt från en konferenslokal i Stockholm och du som deltagare kommer att kunna ställa frågor direkt till föreläsarna. Seminarierna kommer också att vara interaktiva.

Datum och tid: Den 23 oktober (konferensen finns även tillgänglig 10 dagar efter sändningen.) Digital sändning kl. 09:00-15:45.
Kostnad: 1100 kr (exkl. moms)

Program

Ladda ned: Program för digital konferens 2020

Bild program ny

Anmälan

Du anmäler dig här. Ca en vecka innan konferensen får du som anmält dig och har betalat vidare information om de praktiska detaljerna. Då får du bland annat ett personligt inlogg så att du kan ta del av dagen och innehållet i tio dagar efteråt.

Anmälan är bindande (har du inte möjlighet att delta kan du dock överlåta din anmälan på en annan person).

Om du vill få uppdateringar om konferensen via e-post kan du fylla i formuläret högre upp till höger på den här sidan (har du redan fyllt i din e-post fältet behöver du inte göra det igen). OBS! Detta är alltså inte samma sak som konferensanmälan. Du anmäler dig till konferensen via Barnhusets konferenssida.

Arrangörer

Frågor & svar

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 073-516 17 52

Du kan också kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se

Publicerat i Konferenser och möten, Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Program för konferensen 2020

Ny forskning – skolan viktig för barn i samhällsvård

Rikard Tordön, tidigare nationell samordnare för Skolfam, disputerade i juni 2020 med sin avhandling Health, Experienced Support and School Performance among Children in Out-of-home care.

Avhandlingen består av fyra olika studier.

Såhär skriver Linköpings universitet om avhandlingen:

Barn i social heldygnsvård har som grupp högre risker för att utveckla sämre hälsa och skolresultat, vara mer utsatta för övergrepp samt ha sämre långtidsutsikter relaterat till arbetsmarknad, socioekonomisk status, drogberoende och kriminalitet. Forskning om barn i social heldygnsvård är ofta fragmenterad och effekter av olika interventioner är sparsamt utvärderade.

Syftet med avhandlingen var att utforska hälsa, stöd, övergrepp och förutsättningar för skola för barn i social heldygnsvård, samt att bedöma hur förutsättningar för skolprestation förändras genom en intervention som inriktas mot skolresultat för barn i familjehem.

Slutsatserna från dessa studier bekräftar bilden av att barn i samhällsvård har sämre psykisk hälsa, är mindre tillfreds med sitt sociala liv, har mer erfarenheter av övergrepp såväl på nätet som i verkliga livet och har sämre förutsättningar för skolresultat än sina icke samhällsvårdade jämnåriga. Ett viktigt bidrag är att interventionen Skolfam till del kan stärka förutsättningar för bättre skolprestation. Fortsatta studier av longitudinella risker, med möjlighet att identifiera specifika skyddsfaktorer, modeller för att utveckla skolrelaterade kompetenser och sätt att ytterligare stödja barn i samhällsvård behövs.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny forskning – skolan viktig för barn i samhällsvård

Ny studie kring Skolfam

En ny studie om Skolfam som publicerats i Children and Youth Services Review visar att barn som är familjehemsplacerade får lägre skolresultat i jämförelse med andra barn i Sverige. 

Studien har sammanställt utvärderingar av 856 familjehemsplacerade barn i skolåldern i 22 kommuner, som visar att de får lägre resultat i intelligens bl.a. läskunnighet och matematik samt oftare har beteendeproblem. I genomsnitt fick pojkarna lägre resultat än flickorna, med undantag i matematik.

Förklaringar kan vara att familjehemsplacerade barn i högre grad har blivit utsatta för våld och stress tidigt i livet. Studien påpekar vikten av att skolan gör individuella bedömningar av barn som vårdas utanför hemmet, för att kunna ge dem rätt förutsättningar för att lyckas i skolan. Att lyckas i skolan är den särklass viktigaste skyddsfaktorn från ett liv i utanförskap. Om barn går ut nian med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för utanförskap i vuxen ålder.

Läs studien: Challenging intellectual, behavioral and educational prerequisites for interventions aimed at school aged children in foster care. A compilation of Swedish test results av Rikard Tordön, Marie Bladh, Carl Göran Svedin och Gunilla Sydsjö.

Artikeln finns tillgänglig fram till den 19 januari 2020. Därefter kan man kontakta Rikard Tordön eller gå via ett universitetsbibliotek för att ladda ned artikeln.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Ny studie kring Skolfam

Presentationer från 2019 års konferens

Liggande Skolfam konferens 2019

Här finns alla PPT:s från 2019 års konferens i Börshuset i Malmö:

Föreläsning Anna Eva Hallin

Föreläsning Annika Staaf

Föreläsning Joanna Giota

Föreläsning Johan Melander Hagborg

Föreläsning Natalie Durbeej

Föreläsning Rikard Tordön

Seminarium 1. Att samtala med barn

Seminarium 3. Barnkonsekvensanalys

Seminarium 4. Skolfam Stockholm

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Presentationer från 2019 års konferens

Anmäl dig till årets konferens!

Anmäl dig till Skolfams konferens 2019

Den 9-10 oktober är det dags för Skolfams konferens 2019 på Malmö Börshus. Temat för årets konferens är Barnets röst – en framgångsfaktor. Skolfams konferens anordnas varje år och arrangeras av Stiftelsen Allmänna Barnhuset tillsammans med en av Skolfams regioner — 2019 är det region syd.

Konferensen riktar sig främst till de som i sitt yrke möter barn som är placerade, till exempel specialpedagoger, psykologer och socialsekretere samt beslutsfattare, såväl inom som utanför Skolfams nätverk. Förra årets konferens lockade en bit över 200 deltagare.

Program

Årets program innehåller kunskapshöjande plenumföreläsningar och valbara seminarier/workshops i form av metoder, studier och exempel. Du kan ta del av hela programmet och innehållsbeskrivningar via pdf:en nedan.

Inbjudan och program till Skolfam konferens 2019 (pdf)

Anmälan

Anmäl dig senast den 18 september. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person om detta meddelas innan konferensen äger rum.

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret

Arrangörer

Frågor & svar

Monica Achá Sonesson, nationell samordnare Skolfam
E-post: monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se
Telefon: 073-516 17 52

Du kan också kontakta oss via info@allmannabarnhuset.se

Publicerat i Konferenser och möten, Nyheter | Etiketter , , , | Kommentarer inaktiverade för Anmäl dig till årets konferens!