Information om nationella utvärderingen av SkolFam

Socialstyrelsen har gett Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) i uppdrag att utvärdera resultatet av SkolFam. Forum är en del av Centrum för psykiatriforskning (CPF) som i sin tur är frukten av ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms landsting.

Studiedesign
Studiens design är nyligen avslutad och det står klart att den vänder sig till kommuner med familjehemsplacerade barn mellan 7-11 år och som är ”godkända” av SkolFam. Studien avser barn som nyligen har eller ska genomgå den första kartläggningen i SkolFam. Studien kommer alltså inte inkludera barn som till exempel under föregående vår gått in i SkolFam-projektet. Resultatet från ”Skolfam-barn” kommer jämföras med familjehemsplacerade barn i kommuner som inte arbetar enligt modellen.

Presentation av studien
Den kunskap som projektet ger kommer att under 2014 publiceras i en rapport till Socialstyrelsen och som artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Läs en beskrivning av effektutvärderingen här (pdf)

Det här inlägget postades i Forskningsrapporter, Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentera