Härnösand startar Skolfam!

Som kommun nummer 25 i ordningen, har nu Härnösand beslutat att starta Skolfam. Framsynta nämnder har anslagit medel för tre år framåt och rekryteringen av personal kan nu starta. Vi i nätverket hälsar Härnösand varmt välkomna och gratulerar alla barn i familjehem, socialsekreterare, pedagoger, familjehem, föräldrar och skattebetalare till en mycket klok investering och ett riktigt bra beslut!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Härnösand startar Skolfam!

Trollhättan den 24:e Skolfamkommunen i Sverige!

Varmt välkomna Trollhättan! Idag på Skolfams styrgruppsmöte i Stockholm kommer vi att formellt välkomna Trollhättan i det nationella Skolfamnätverket. Beslutet i Trollhättan gäller en avgränsad period om tre år, självklart med resultatutvärdering, som ju är inbyggt i arbetsmodellen. Vi gläds med er barn, familjehem, lärare, socialtjänstmedarbetare och andra som kommer att se hur barn börjar lyckas riktigt bra i skolan och alla positiva konsekvenser det får.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Trollhättan den 24:e Skolfamkommunen i Sverige!

Webbportal lyfter nordiska insatser för ökad skolframgång

Samtliga regeringar i Norden kämpar med att få ner antalet ungdomar som avslutar gymnasiestudierna i förtid. En mängd projekt, insatser och undersökningar har satts igång för att arbeta med problematiken och skapa de bästa förutsättningar för unga att genomföra skolgången. Nordisk Kunskapsbank fångar upp vad som händer på området.

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp är ett projekt initierat och finansierat av Nordiska Ministerrådet. Det är en nordisk webbportal som sprider nyheter om skolavhopp, goda exempel på lyckade insatser och metoder och mycket mer på området skolavhopp i de nordiska länderna.

http://kunskapsbanken.org/

http://kunskapsbanken.org/prosjekter

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Webbportal lyfter nordiska insatser för ökad skolframgång

Sundsvall är Skolfamkommun 23!

Kan man starta en vecka på ett bättre sätt än att få dela glädjebudskapet att ytterligare en kommun ansluter till arbetsmodellen Skolfam? Idag på morgonen meddelade man att kommunfullmäktige har fattat beslut om att Sundsvall ska starta ett Skolfamteam, det finns redan en lokal styrgrupp och en projektledare är utsedd. Man kommer att bedriva Skolfam som ett projekt under återstoden av denna mandatperiod.

Vi gratulerar till ett mycket framsynt och klokt beslut, vi önskar lycka till i rekryteringen av teamet och gläds med de barn i familjehem som nu kommer att få bättre skolresultat och minskad risk för framtida svårigheter!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sundsvall är Skolfamkommun 23!

Gotland startar Skolfam!

Från årsskiftet ansluter Region Gotland till nätverket för Skolfam i Sverige, som den 22:a medlemmen! Vi gläds, gratulerar och hälsar er varmt välkomna in i gemenskapen kring en arbetsmodell som verkligen gör en positiv skillnad för en av de mest riskutsatta grupperna i vårt samhälle. Gotland håller precis på att rekrytera sitt team och vi önskar er all lycka i det arbetet!

Vi gratulerar även er barn som bor i familjehem från Gotland, som nu kommer att få betydligt bättre chanser att lyckas bra i skolan. Ni som är skattebetalare på Gotland kan också glädjas åt en social investering som betalar sig mångfalt. Grattis!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Gotland startar Skolfam!

Varberg är Skolfamkommun 21!

Från 1 december 2014 är Varberg en kommun i Skolfamnätverket. Vi som redan är med, önskar er varmt välkomna som Hallands tredje kommun ihop med Falkenberg och Kungsbacka! Grattis också till Varbergs skattebetalare till en mycket klok investering i såväl mänsklig som ekonomisk valuta, och grattis till alla de barn i familjehem som nu bättrar på chanserna till riktigt bra skolresultat!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Varberg är Skolfamkommun 21!

Kungsbacka blev Skolfamkommun nr. 20!

Nu har nämnden för För- och grundskola samt nämnden för Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka tagit beslut att ansluta till Skolfam. Kungsbacka blir nu Sveriges 20:e Skolfamkommun!

Kungsbacka är en av de kommuner som redan har ett Skolfaminspirerat arbetssätt och är därmed redan ”igång” med arbetet för att få familjehemsplacerade barn att klara grundskolan med behörighet till gymnasium och en bra plattform för ett tryggt och framgångsrikt liv i samhället som vuxna.

Vi hälsar Kungsbacka välkomna och gratulerar till ett väldigt klokt och framsynt beslut!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Kungsbacka blev Skolfamkommun nr. 20!

Sollentuna 19:e Skolfamkommunen!

Nu har såväl Socialnämnd som Barn och ungdomsnämnd i Sollentuna kommun fattat beslut om att genomföra Skolfam. Man har sedan tidigare ett samarbete över nämnderna som kallas ”Skolstöd”, vilket nu blir Skolfam med en anslutning till alla andra kommuner i nätverket. Vi säger grattis till i första hand barnen som kommer att lyckas ännu bättre i skolan. Grattis också till medarbetare och familjehem som kommer att lära sig mer om varandras villkor och utmaningar. Stort grattis också till Sollentunas skattebetalare som nu gör en riktigt bra investering för framtida kostnadsbesparingar och minskat lidande!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sollentuna 19:e Skolfamkommunen!

Motala är Sveriges 18:e Skolfamkommun!

Idag välkomnar vi Motala kommun som Sveriges 18:e Skolfamkommun! Framsynta beslutsfattare har anslagit medel och tagit ansvar för att under tre år framåt genomföra Skolfam med ett heltidsteam i Motala. Grattis först till alla barn som berörs och får ökade chanser till bra skolresultat. Grattis till er kollegor som får förmånen att jobba med Skolfam, ett av de bästa arbeten man kan ha. Grattis också alla skattebetalare i Motala. Era politiker har investerat i betydande kostnadsbesparingar som vida överstiger investeringen!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Motala är Sveriges 18:e Skolfamkommun!

Årets Skolfamkonferens i Gävle 4-5 september

Årets Skofamkonferens kommer att vara i Gävle 4-5 september och ha temat ”Förutsättningar för utveckling och lärande”. Det blir spännande föreläsningar och seminarier och ett socialt mötestillfälle där du får träffa andra trevliga medarbetare i Skolfam.

Man anmäler sig via denna länk: http://eventus.trippus.se/skolfamkonf2014

Konferensen är avsedd för medarbetare i Skolfam, men om man inte tillhör nätverket och ändå vill vara med, kan man höra av sig till Anna Thollin i Gävle 026-178737, eller till Rikard Tordön 073-516 17 52 för att undersöka om det finns platser kvar.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årets Skolfamkonferens i Gävle 4-5 september