Årets Skolfamkonferens i Gävle 4-5 september

Årets Skofamkonferens kommer att vara i Gävle 4-5 september och ha temat ”Förutsättningar för utveckling och lärande”. Det blir spännande föreläsningar och seminarier och ett socialt mötestillfälle där du får träffa andra trevliga medarbetare i Skolfam.

Man anmäler sig via denna länk: http://eventus.trippus.se/skolfamkonf2014

Konferensen är avsedd för medarbetare i Skolfam, men om man inte tillhör nätverket och ändå vill vara med, kan man höra av sig till Anna Thollin i Gävle 026-178737, eller till Rikard Tordön 073-516 17 52 för att undersöka om det finns platser kvar.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årets Skolfamkonferens i Gävle 4-5 september

Artikeln om Skolfam 2 publicerad i Adoption & Fostering

Idag blev artikeln om resultaten från den första replikeringen av arbetsmodellen Skolfam tillgänglig online i tidskriften Adoption & Fostering, vol 38 mars 2014.

Via länken här nedan kommer man åt sammanfattningen, men för en fulltext behöver man ha ett abonnemang eller tillgång via universitet eller motsvarande.

http://aaf.sagepub.com/content/38/1/37.abstract

Så nu är det två artiklar med bra empiriska resultat publicerade i peer review:ade vetenskapliga tidskrifter. Det vetenskapliga stödet för Skolfam växer…

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Artikeln om Skolfam 2 publicerad i Adoption & Fostering

Är insatsen Skolfam lönsam?

Äntligen är den hett efterlängtade rapporten från Linköpings universitet här! Lars Bernfort och Martina Lundqvist från Linköpings universitet har utvärderat Skolfam 2 i Norrköping utifrån ett hälsoekonomisk perspektiv. Bottom line (som det brukar heta i ekonomiska sammanhang) är att insatsen är lönsam. De skriver så här i slutet av sammanfattningen:

De barn som erhållit insatsen förväntas i framtiden i genomsnitt kosta 27 500 kronor mindre per barn och dessutom erhålla en genomsnittlig livskvalitetsvinst på 0,16 QALYs. Detta bör betraktas som en konservativ skattning.

SkolFam2-insatsen anses därmed utifrån ovan gjorda beräkningar, jämfört med att inte få någon insats alls, såväl livskvalitetshöjande som kostnadsbesparande, på såväl kort som lång sikt”

Alltså kan vi en gång för alla slå fast att argumentet ”vi har inte råd att göra Skolfam”, helt enkelt inte är giltigt, eftersom alternativet kostar mer.

Ladda hem rapporten här:

SkolFam_utvärd 140207

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Är insatsen Skolfam lönsam?

Skolfam växer!

Från årsskiftet 2014 är Falkenberg en Skolfamkommun som vi är mycket glada att få välkomna i nätverk och styrgrupp. Med en mycket snabb spurt har även de två grannarna Ronneby och Karlskrona fattat beslut att starta ett gemensamt Skolfamteam. Det är en bra modell för mindre kommuner som inte själva har eget underlag för ett fulltidsteam.

Idag nås vi av glädjebudet att Skellefteå kommun har fattat beslut om att starta en social investeringsfond och att gå med i nätverket Skolfam. Man har erfarenhet sedan tidigare med en snarlik verksamhet som man kallar SkolPlus. Det finns ett starkt intresse från flera kommuner i norra Sverige, så vi räknar med ytterligare kommuner inom en snar framtid. Grattis alla familjehem, skolor och inte minst barn i dessa kommuner! Nu är vi 16 kommuner i nätverket!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Skolfam växer!

Masteruppsats om Paired Reading

En masteruppsats från Stockholms universitet – Socialhögskolan, skriven av Hilma Forsman, har undersökt ett arbetssätt för att stimulera till barns läsning. Metoden, eller kanske snarare arbetsmodellen, heter Paired Reading och är något som vi i SkolFam försöker uppmuntra våra familjehem att arbeta med. Hilma Forsmans studie undersöker hur det uppfattas av barn i familjehem och deras familjehemsföräldrar att läsa på det sätt som  arbetsmodellen beskriver: Svårigheterna, utmaningarna och de bonuseffekter man kan uppleva under läsningen. Läs den och bli inspirerad!

Forsman (2013) Familjehemsföräldrars erfarenheter av Paired Reading med placerade barn

Publicerat i Forskningsrapporter | Kommentarer inaktiverade för Masteruppsats om Paired Reading

Gävles rapport är klar!

Äntligen kommer den efterlängtade rapporten från Gävles första år med SkolFam. Ladda ner och läs! Gävle kommun projektrapport Vi andra säger grattis till Gävle och till alla barn som nu går en ljus framtid till mötes!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Gävles rapport är klar!

Det händer spännande saker i Danmark!

Det Nationale Forskningscenter for Velfaerd ska göra en effektutvärdering av ett arbetssätt som är nästan exakt som SkolFam. Ett imponerande upplägg med randomisering till en kontrollgrupp eller två interventionsgrupper (Stöd liknande SkolFam ”LUKoP”, eller föräldrautbildning). De planerar att rekrytera 180-200 familjer till studien!

Läs mer på www.sfi.dk/skoleprojekt
Lycka till Misja Eiberg och kollegor! Vi i Sverige ger er all support vi kan!

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Det händer spännande saker i Danmark!

Skolfam på Facebook!

Från 16 september finns SkolFam på Facebook. Tanken är att vara närvarande på sociala medier för att komma i kontakt med intresserade människor även den vägen. Vi kommer att informera, diskutera och länka vidare till andra liknande sidor där. Du som har ett Facebookkonto, gå in och gilla SkolFam!

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Skolfam på Facebook!

Manualen tillgänglig

Efter beslut från styrgruppen Skolfam under konferensen i Malmö 5-6 september, är manualen för Skolfam nu fritt tillgänglig i elektronisk form. Den kommer i tre separata filer: en för omslag, en för flikarna, och en för själva innehållet. Detta för att underlätta när man vill redigera och byta ut enstaka sidor.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Manualen tillgänglig

Ny nationell samordare

Rikard

Den 2 september 2013 började Rikard Tordön som nationell samordnare för SkolFam i Sverige. Rikard har tidigare arbetat i Skolfamteamet i Norrköping, där han var psykolog 2008 till 2012. Efter ett år på BUP i Linköping tar han nu ansvaret som samordnare. Tjänsten är tidsbegränsad ett år och Stiftelsen Allmänna Barnhuset är arbetsgivare. Rikard finns fysiskt i ett kontor på Strandgatan 2 i Linköping och nås på telefon 073-516 17 52.

En av uppgifterna är att tillsammans med kollegor hålla denna websida uppdaterad.

Publicerat i Nyheter | Etiketter , | Kommentarer inaktiverade för Ny nationell samordare