Positiva resultat i rapport från SkolFam 2 i Norrköping

I februari gav Norrköping ut projektrapporten för SkolFam 2. Rapporten sammanfattar kommunens erfarenheterna av Skolprojekt inom Familjehemsvården under 2008-2011. 

För- och eftermätningarna i studien visar generellt på en positiv utveckling hos de familjehemsplacerade barnen. Bland annat har barnens kapacitet för lärande ökat och deras värden i läsfärdigheter och matematik har förbättrats. Likaså har barnens självbild förstärkts och  de barn som har erbjudits arbetsminnesträning har gett positivt resultat. 

SkolFam 2 är ett samverkansarbete mellan Norrköpings kommun och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Studien har omfattat 24 familjehemsplacerade barn i åldrarna 7-14, varav 21 barn har genomfört båda kartläggningarna.   
Du kan beställa och ladda ner rapporten på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.