Tutoring höjer barnens prestationer

Tutoring är en form för enskild undervisning, riktad till elever som behöver extra stöd för att nå kunskapsmålen i vissa ämnen. Part har tagit fram en modell för att undersöka om arbetssättet ger bra och bestående framgångar hos eleverna. Resultatet av höstens pilotstudie visar att samtliga elever, varav två Skolfambarn, har gjort stora framsteg.

Sju elever på fem skolor har fått extra matematikundervisning av en personlig tränare under tio veckor. En kartläggning av elevernas kunskaper före och efter undervisningen visar att alla elever har fördubblat – eller mer än fördubblat – sina stenainevärden i mätinstrumentet Magnes matematik under perioden (stenaine är en skala från 1-9).

Det positiva resultatet kan ha flera orsaker. Några viktiga anledningar är sannolikt den koncentrerade matematikundervisningen som eleven får, tutorns tilltro till elevens förmåga, strukturen i undervisningen, stödet och uppmuntran. För att veta om elevernas framgångar är bestående behövs dock uppföljande mätningar senare i år.

Höstens pilotstudie är sammanfattad i rapporten ”Tutoring – gör det någon skillnad?”.
Läs rapporten här (pdf)

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.