Samarbete mellan kommuner

I det nationella samarbetet ingår tjugo kommuner:

 • Enköping
 • Falkenberg
 • Gotland
 • Göteborg
 • Gävle
 • Helsingborg
 • Härnösand
 • Katrineholm
 • Kungsbacka
 • Malmö
 • Nacka
 • Norrköping
 • Skellefteå
 • Sollentuna
 • Stenungsund
 • Stockholm
 • Sundsvall
 • Tjörn
 • Trollhättan
 • Östersund

Det nationella samarbetet drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Manual och ramverk säkrar kvaliteten

Samtliga kommuner utgår från ett gemensamt Ramverk och en gemensam manual i arbetet med Skolfam. Ramverket beskriver bland annat hur kvalitetssäkring görs och Manualen säkrar att alla arbetar utfrån modellen så att kvaliteten i arbetet bevaras. För att man inom forskning ska kunna göra relevanta utvärderingar krävs det också att alla utgår från samma grundmaterial, metod och arbetssätt.

Skolfams manual (2021) 

Skolfams Ramverk (2019)

Ledning

Det nationella nätverket har bildat en styrgrupp som består av 2 ledamöter och en suppleant från varje Region (Syd, Väst, Ost och Norr). Ledamöterna företräder både skola och socialtjänst. Styrgruppen  fattar bland annat beslut om övergripande frågor och om möjligheten att ansluta och ge stöd till nya kommuner.  Styrgruppen utser också arbetsgrupper som bereder frågor till styrgruppen.

Organisationen i nätverkets kommuner kan se olika ut. Dock förväntas att teamen har regelbundna möten och lokala styrgrupper. Regionerna har möten två gånger per år för att diskutera frågor från styrgruppen eller frågor som ska till styrgruppen. Det leder till ett pågående utvecklingsarbete och att erfarenheter sprider sig mellan kommunerna.

Varje höst har nätverket en Årskonferens med föreläsningar och workshops.

Hur blir man Skolfam-kommun?

Det finns ett antal kriterier som nya kommuner måste uppfylla för att kunna påbörja Skolfam och ansluta sig till det nationella samarbetet. Kriterierna är till för att säkra kvaliteten i spridningen av Skolfam.

För att bli Skolfam-kommun måste:

 • Ha politiska beslut om verksamheten och om finansieringen klara.
 • Man ska vara införstådd med att det är ett åtminstone treårigt ansvarstagande.
 • Att kommunen planerar att följa de obligatoriska förutsättningarna som manualen och Skolfams ramverk beskriver.

Beslutet om anslutning fattas sedan av nationell samordnare.

Vill du veta mer?

Har du frågor om Skolfam eller om det nationella samarbetet är du välkommen att mejla frågor till: mailto:monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Kontaktuppgifter till respektive kommun i Skolfams nationella nätverk hittar du här.