Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvariga tjänstepersoner på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Nationell samordnare Skolfam
Monica Achá Sonesson
073-516 17 52
monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Forskningshandläggare/projektmedarbetare Skolfam
Emma Tengwall (föräldraledig)
0768-60 48 46
emma.tengwall@allmannabarnhuset.se

Kontaktuppgifter till de kommuner som ingår i det nationella nätverket för Skolfam:

Enköping
Elin Thisner, Avdelningschef, Samhällsvård, Socialförvaltningen
Tel: 0171-626902
elin.thisner@enkoping .se

Falkenberg
Maria Nebel
Verksamhetschef Barn-och elevhälsa
Telefon: 0346-88 62 96
maria.nebel@falkenberg.se

Susanna Fogelberg
Chef  Barn- och ungdomsenhet
susanne.fogelberg@falkenberg.se

Gotland
Maria Benczy, Verksamhetschef för centrala Barn- och elevhälsan, Region Gotland
070-052 13 05
maria.benczy@gotland.se

Gävle
Anna Arousell
anna.arousell@gavle.se
026-179136
Skolfam Gävle

Göteborg
Åsa Fritzson, processledare Skolfam
Göteborgs Stad
Tel. 031-366 0263
Mobil: 0739-863245
asa.fritzson@socialsydvast.goteborg.se

Helsingborg
Gunilla Nilsson, Enhetschef familjehemsenheten, socialförvaltningen
gunilla.nilsson@helsingborg.se
042-10 64 34
070 – 210 64 34
Helsingborgs stad

Härnösand
Mathilda Eriksson,projektledare,
073-274 07 34
mathilda.eriksson@harnosand.se

Katrineholm
Sandra Johansson, Verksamhetsledare, Socialtjänsten
Växel: 0150-570 00
Sandra.johansson3@katrineholm.se

Kungsbacka
Pernilla Holmberg, Specialpedagog, Enhet Utveckling
0300-83 45 29
pernilla.holmberg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Malmö
Agneta Ingvarsson, Sektionschef
tel: 0708 – 64 28 14
agneta.ingvarsson@malmo.se
malmo.se

Nacka

Kristina Malmborg
Specialpedagog
MoH-enheter / Samordnad utredning och uppföljning
kristina.malmborg@nacka.se
08-718 93 86
070 431 84 25
Nacka kommun

Norrköping
Mikael Wallström, Verksamhetschef
Verksamhetsledning
Norrköpings kommun
011 – 15 3420
mikael.wallstrom@norrkoping.se
Norrköpings kommun

Skellefteå
Ulrica Brandt, Enhetschef, Familjehemsenheten
Skellefteå kommun
Direkt 070-673 51 19
Ulrica.brandt@skelleftea.se

Sollentuna
Ann Lindefors, enhetschef,  Placeringsenheten, Socialtjänsten
ann.lindefors@sollentuna.se

Stenungsund & Ale
Pernilla Lundmark, chef elevhälsan, Stenungsund
pernilla.lundmark@stenungsund.se
Stenungsunds kommun

Stockholm
Eva Lindström, biträdande enhetschef
08-508 25 176, 076 12 25 231
E-post: eva.maria.lindstrom@stockholm.se
skolfam@stockholm.se
Stockholms stad

Sundsvall
Kristina Berglund, chef Barn och elevhälsan och stödteam
Mobil: 073-274 59 50
kristina.berglund@sundsvall.se

Trollhättan
Marianne Linnér, Skolledare
Tel 0520 497255
Marianne.linner@trollhattan.se

Östersund
Anna Sällström, familjehemssekreterare och samordnare för Skolfam
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Östersunds kommun
anna.sallastrom@ostersund.se
063 – 14 36 67