Kontakt

Kontaktuppgifter till ansvariga tjänstepersoner på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Nationell samordnare Skolfam
Monica Achá Sonesson
073-516 17 52
monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Forskningshandläggare/projektmedarbetare Skolfam
Emma Tengwall
0768-60 48 46
emma.tengwall@allmannabarnhuset.se

Kontaktuppgifter till de kommuner som ingår i det nationella nätverket för Skolfam:

Enköping
Agneta Lundin Parskog, Enhetschef
0171-625897.
agneta.lundin.parskog@enkoping .se

Falkenberg
Maria Nebel
Verksamhetschef Barn-och elevhälsa
Telefon: 0346-88 62 96
maria.nebel@falkenberg.se

Susanna Fogelberg
Chef  Barn- och ungdomsenhet
susanne.fogelberg@falkenberg.se

Gotland
Eva Hall, Region Gotland
0498-269547
eva.hall@gotland.se

Gävle
Anna Arousell
anna.arousell@gavle.se
026-179136
Skolfam Gävle

Göteborg
Åsa Fritzson, 1:e socialsekreterare, barnsekreterargruppen
Kontakt- och familjehemsenheten
Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg
Tel. 031-365 43 14
asa.fritzson@ostra.goteborg.se
goteborg.se/familjehemgoteborg
facebook.com/FamiljehemGoteborgsStad

Helsingborg
Gunilla Nilsson, Enhetschef familjehemsenheten, socialförvaltningen
gunilla.nilsson@helsingborg.se
042-10 64 34
070 – 210 64 34
Helsingborgs stad

Härnösand
Mathilda Eriksson,projektledare,
073-274 07 34
mathilda.eriksson@harnosand.se

Katrineholm
Jessica Zingmark, enhetschef, Socialtjänsten
Växel: 0150-570 00
jessica.zingmark@katrineholm.se

Kungsbacka
Pernilla Holmberg, Specialpedagog, Enhet Utveckling
0300-83 45 29
pernilla.holmberg@kungsbacka.se
www.kungsbacka.se

Kristianstad
Lena Rooth Norén, enhetschef Centrala elevhälsan
0733-135424, 044-135424
lena.rooth-noren@kristianstad.se

Landskrona
Nina Pringle, Chef Verksamhetsstöd, Utbildningsförvaltningen
Telefon 0418- 47 05 18
nina.pringle@landskrona.se

Linda Moberg, Biträdande sektionschef, Individ och familjeförvaltningen i Landskrona, Sektionen för Familjehem
Tfn 0418-470147
Linda.moberg@landskrona.se
Landskrona stad

Linköping
Ingmari Bergvall, Skolsamordnare/Specialpedagog
Direkt: 013 – 20 56 72
Mobil 0725 – 08 83 79
ingmari.bergvall@linkoping.se
www.linkoping.se

Malmö
Agneta Ingvarsson, Sektionschef
tel: 0708 – 64 28 14
agneta.ingvarsson@malmo.se
malmo.se

Motala
Camilla Ring, sektionschef Barn- och Ungdom, socialkontoret
0141-223466, 070-2667335
camilla.ring@motala.se

Nacka
Caroline Bubb
Gruppchef, Samordnad utredning och uppföljning, Barn och familjeenheten
caroline.bubb@nacka.se
08-718 80 00, 08 – 718 76 24
Nacka kommun

Norrköping
Zlatko Jankovic, Elevhälsochef
Centrala elevhälsan
Norrköpings kommun
011-15 79 31
zlatko.jankovic@norrkoping.se
Norrköpings kommun

Skellefteå
Karin Edeljung, chef familjehemsgruppen
070-6215726
karin.edeljung@skelleftea.se

Sollentuna
Lena Moseley, enhetschef placeringsenheten, socialkontoret
08-57921252
lena.moseley@sollentuna.se

Stenungsund & Tjörn
Pernilla Lundmark, tf enhetschef för Barn- och elevhälsan, Stenungsunds kommun
tel: 0303-732881
pernilla.lundmark@stenungsund.se

Stenungsunds kommun
Tjörns kommun

Stockholm
Eva Lindström, biträdande enhetschef
08-508 25 176, 076 12 25 231
E-post: eva.maria.lindstrom@stockholm.se
skolfam@stockholm.se
Stockholms stad

Sundsvall
Ulrika Öhrling Nilsson
Verksamhetschef SHV
Tfn: 060-194987
Mobil: 073-275 16 88
ulrika.ohrling-nilsson@sundsvall.se

Trollhättan
Marianne Linnér, Skolledare
Tel 0520 497255
Marianne.linner@trollhattan.se

Örebro
Anna-Karin Landström, Enhetschef, enheten för familjehem och familjerätt
Tel: 019-21 42 65
anna-karin.landstrom@orebro.se

Östersund
Ulrika Winberg, Projektledare för Skolfam
Socialförvaltningen/Barn- och utbildningsförvaltningen
Östersunds kommun
ulrika.winberg@ostersund.se
072-451 94 72