Familjehem och föräldrar

Under den här fliken hittar du som familjehemsförälder eller biologisk förälder information som rör dig och ditt barn, både specifikt om Skolfam och om barns rättigheter i ett större perspektiv.

Skolmantra

  • Läs för och med barnen
  • Alla barn kan lära sig – förvänta dig en positiv utveckling
  • Det är vuxnas ansvar att hitta den rätta vägen för varje barn, var en aktiv skolförälder och begär personalens engagemang i skolan
  • Det finns inga lata barn – leta orsaken till barnets inaktivitet och inspirera till förändring
  • Försök göra läxläsning till en postitiv stund tillsammans med barnet.