Länkar

Riktade till familjehem:

Placerade barns skolgång och hälsa – socialstyrelsen och Skolverket:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-2/sidor/default.aspx

Faco – Familjevårdens centralorganisation
Familjehemmens riksförbund

familjehemmet.se
Familjehemsmöten
FfF – Forum för familjevård
IFCO – International Foster Care Organisation
Who Cares? Trust (familjehem i Storbritannien)

Läxhjälp (webbsidor, data- och teveprogram som är gratis):

glosboken.se (kräver inloggning) – engelska glosor
glosor.eu – engelska glosor
Kunskapsstjärnan – enkla dataspel inom matte, geografi, natur, tangentträning och hjärngymnastik
Länkskafferiet – Skolverkets länksamling med över 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar elever, lärare, pedagoger och föräldrar.
Mattemästaren – blandade uppgifter för årskurs 1-6, från Bonnier Utbildning
Mattesmedjan – Multix, multiplikationsspel med former och figurer m.fl.
Skolappar.se – Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.
UR Barnwebben – Katten, musen, tiotuse
UR.se – strömmade teveprogram för bokstavsträning
URsmart – geometri för åk. 6-9 (fler ämnen kommer) Med ljud. Fem olika övningar med respektive tre svårighetsgrader.
Wartoft – (kräver nedladdning) Sebran (4-9 år) och Minisebran (2-6 år), övningar för att läsa, räkna och skriva; Vokabula, utöka ditt svenska ordförråd; Selingua, träna ditt ordförråd på engelska, tyska, franska och spansk
webbmatte.se – taluppfattning, geometri, samband och sannolikhet m.m. för åk. 6-9 (taluppfattningen passar även bra för yngre) Finns på 8 olika språk.

Övrigt:
Barnperspektivet (Bris för vuxna)
Barnrättsakademin (Örebro universitet)
Barnrättsdagarna
Nätverket för Barnkonventionen
PArT – Preventivt Arbete Tillsammans
Samba – Samarbete för barnen
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
SKL – Sveriges Kommuner och Landsting

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Mer praktisk vägledning i att stötta familjehemsplacerade barn under skolgången kan fås i den norska publikationen OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM OG INSTITUSJON (pdf). Framförallt i del 3: God oppfølging i praksis, finns en rad konkreta tips till familj och skola.

Ytterligare en läsvärd publikation kommer från Norska NOVA , där man har genomfört en kunskapsöversikt över olika utvärderade modeller för att ge stöd till barn i familjehem.