Länkar

Riktade till familjehem:

Placerade barns skolgång och hälsa – socialstyrelsen och Skolverket:
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barn-och-unga-i-socialtjansten/placerade-barn-och-unga/

Faco – Familjevårdens centralorganisation

familjehemmet.se
IFCO – International Foster Care Organisation

Läxhjälp (webbsidor, data- och teveprogram som är gratis):

glosboken.se (kräver inloggning) – engelska glosor
glosor.eu – engelska glosor
Kunskapsstjärnan – enkla dataspel inom matte, geografi, natur, tangentträning och hjärngymnastik
Länkskafferiet – Skolverkets länksamling med över 4500 webbplatser och andra digitala lärresurser som passar elever, lärare, pedagoger och föräldrar.
Mattemästaren – blandade uppgifter för årskurs 1-6, från Bonnier Utbildning
Mattesmedjan – Multix, multiplikationsspel med former och figurer m.fl.
Skolappar.se – Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.
UR Barnwebben – Katten, musen, tiotuse
UR.se – strömmade teveprogram för bokstavsträning
URsmart – geometri för åk. 6-9 (fler ämnen kommer) Med ljud. Fem olika övningar med respektive tre svårighetsgrader.
webbmatte.se – taluppfattning, geometri, samband och sannolikhet m.m. för åk. 6-9 (taluppfattningen passar även bra för yngre) Finns på 8 olika språk.

Övrigt:
Barnperspektivet (Bris för vuxna)
Barnrättsdagarna
Nätverket för Barnkonventionen
PArT – Preventivt Arbete Tillsammans
Stiftelsen Allmänna Barnhuset