Webbutbildning

Utbildning i arbetsmodellen Skolfam

Sedan 15 maj 2014 finns en webbutbildning om Skolfam. Det har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan Psynkprojektet på Sveriges Kommuner och Landsting och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Du kommer till Webbutbildning Skolfam här.

Materialet baseras på den manual som beskriver hur arbetet går till och på erfarenheter från medarbetare. Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med Skolfam.

Du hittar moduler i utbildningen som är riktade till:

  • Beslutsfattare, politiker och tjänstemän
  • Psykologer, specialpedagoger och socialsekreterare
  • Skolpersonal (rektor, elevhälsa och pedagoger)
  • Vårdnadshavare till barn i familjehem
  • Familjehemsföräldrar
  • Barn i familjehem

Vi som har arbetat med detta är Britt-Marie Fröjdlund, koordinator i Uppsala, Rikard Tordön tidigare samordnare, och Monica Achá Sonesson, specialpedagog i Nacka och nationell samordnare för Skolfam. Till vår hjälp har vi haft ett företag som är specialister på att skapa webutbildningar, Kineo Sweden.

Hör gärna av dig till någon av oss om du har frågor om webutbildningen!
Monica nås på 073 516 17 52