Webbutbildning

Utbildning i arbetsmodellen Skolfam

Sedan 15 maj 2014 finns en webbutbildning om Skolfam. Det har gjorts möjligt genom ett samarbete mellan Psynkprojektet på SKL och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Du hittar moduler i utbildningen som är riktade till:

  • Beslutsfattare, politiker och tjänstemän
  • Psykologer, specialpedagoger och socialsekreterare
  • Skolpersonal (rektor, elevhälsa och pedagoger)
  • Vårdnadshavare till barn i familjehem
  • Familjehemsföräldrar
  • Barn i familjehem

Du kommer till Webbutbildning Skolfam här.